Wellvita

Subscription Excellence

Wellvita is one of the leading supplement producer in Denmark and distributes its products to most of Northern Europe. Wellvita is an experienced subscription business who wanted to push forward and move from Subscription 1.0 to Subscription 2.0.

Wellvita products health
Wellvita Products

We helped Wellvita to increased subscriber satisfaction, retention and intake

Today, Wellvita is subscribing to the services from Subscrybe – the benefits of the program includes everything from better retention to innovation in a strengthened subscription value offer.

Hva vi gjorde:

  • 360 degree business review
  • Subscription Innovation process for a new subscription value offer
  • Retention Excellence process optimising all retention areas, as well as Churn Prevention
  • Identifying the KPIs to optimize in the future

Resultater

Wellvita has developed from being a Subscription 1.0 company to Subscription 2.0. This through the development of all customer touchpoints and across all of the commercial subscription organization. Also, they’ve experienced massive improvements on the customer lifetime and lifetime value with an offset in improved retention and upselling.

Subscription Excellence project

Subscription Excellence-prosjekter har som mål å optimalisere eksisterende abonnementstilbud, for å forbedre lønnsomheten og betjene abonnenter enda bedre. Store organisasjoner opererer ofte i komplekse miljøer og trenger derfor hjelp utenfra for å håndtere denne kompleksiteten. Derfor har vi hjulpet noen av de største abonnementsselskapene i Skandinavia.

Vi har mer enn 10 års erfaring med å optimalisere abonnementsbedrifter og hjelpe store og små organisasjoner med å finne nye inntektsstrømmer.

Se nærmere på hva en Subscription Excellence prosess her