Velkommen til abonnementsbevegelsen

Abonnement er en relasjonsbasert forretningsmodell i motsetning til den transaksjonsbaserte. Måten vi forbruker og kjøper på er i sterk endring, og abonnementbevegelsen endrer forholdet mellom bedrifter og forbrukere - for alltid. Eksempelvis gjennom å ha et bilabonnement i motsetning til å kjøpe bilen. Hos Subscrybe mener vi at abonnement er bedre for people, planet og profit. Et abonnement gir kundene økt fleksibilitet, reduserer den samlede produksjonen av fysiske produkter og gir bedriftene faste løpende inntekter. Vi hjelper vi skandinaviske selskaper med å innovere, optimalisere og utvide virksomheten . Enten bedriften har abonnement fra før, eller vil utforske mulighetene som i skaffe seg faste gjentagende inntekter

Det vi er gode på...

Vi arbeider innenfor fire områder

Subscription Innovation

Subscription Innovation

Vi hjelper både abonnements- og transaksjonsselskaper med å innovere gode og innovative abonnementstilbud. Etter hvert som flere og flere abonnementer konkurrerer om forbrukernes oppmerksomhet, blir det stadig viktigere å levere stor verdi , ha riktige pakketeringer og optimale priser.

Subscription Excellence

Subscription Excellence

For å sikre fortsatt konkurransekraft hjelper vi eksisterende abonnementsbedrifter med å forbedre driften gjennom Subscription Excellence-prosjekter, hvor vi analyserer og implementerer gode løsninger på tvers av acquisition, retention, expansion og win-back aktiviteter.

Subscription Growth

Subscription Growth

Å selge et abonnement er ikke det samme som å selge et tradisjonelt produkt. Derfor hjelper vi abonnementsselskaper med å øke omsetningen gjennom å skaffe seg nye abonnenter gjennom vårt eget, abonnementsbaserte digitale performance marketing team.

Subscription Infrastructure

Subscription Infrastructure

For å drive en vellykket abonnementsvirksomhet er det avgjørende at kritiske systemer og teknisk infrastruktur er på plass. Vi hjelper abonnementsselskaper med å definere riktig infrastruktur, og vi hjelper dem med å velge og implementere de riktige systemene og løsningene for å sikre en optimal abonnementdrift.

Vi har jobbet med...

Utforsk våre case...

Maria Lauridsen
Morten Suhr Hansen

Møt Subscrybe teamet

Jonas Juul Jeppesen
Careers at Subscrybe - Christoffer

Møt Subscrybe teamet

Vi er et team som opererer i Danmark og Norge. Vi tilbyr kompetanse innnen alle områder av abonnementsfaget.. Enten du vil innovere, optimalisere, endre eller utvikle, er vi klare til å bistå deg

Skal vi ta en prat?

Enten du vurderer å starte opp med en abonnementsmodell, har spørsmål eller trenger noen å tenke høyt med, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Ved å kontakte oss via dette skjemaet, vil du også bli registrert til vårt nyhetsbrev og begynne å få mer innsikt i den relasjonsbaserte forretningsmodellen  – abonnement!

Newsletter iPhone Mockup